Z wielką radością informujemy, że nasze Przedszkole w czerwcu 2018 roku prowadzone pod kierunkiem Pani Dyrektor Magdaleny Brzózka, otrzymało Certyfikat Przedszkola Daltońskiego, który został nadany przez Polskie Stowarzyszenie Dalton tj. instytucji upoważnionej przez fundację Dalton International do nadawania certyfikatów.
To jest ogromne wyróżnienie dla placówki. Proces przygotowań trwał trzy lata, podczas których nauczyciele szkolili się i przygotowywali przestrzeń placówki a ich praca była oceniana przez konsultantów Polskiego Stowarzyszenia Dalton.
Dlatego włączając się w nurt edukacji alternatywnej (pedagogiki zreformowanej) Przedszkole nr 51 w Gdańsku stało się członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dalton i ma prawo posługiwać się nazwą Przedszkole Daltońskie.

certyfikat.jpg