Oferta - Przedszkole nr 51

W ramach realizacji podstawy programowej dzieci uczestniczą w zajęciach rytmicznych, kulinarnych, plastycznych, badawczych, kodowania i programowania z wykorzystaniem robotów, ozobotów, lego education, czy też mat do kodowania oraz magicznego dywanu. Od września 2024 r. rozpoczynamy pracę metodą projektu, którą będziemy łączyć z edukacją outdoorową i swobodną zabawą. Dzieci uczą się przez doświadczanie z wykorzystaniem m.in. zasobów natury: patyki, kamienie, liście, rośliny itd. Uwrażliwiamy dzieci na piękno przyrody, tworząc przy tym warunki do eksperymentów, obserwacji przyrodniczych i pogłębiania zainteresowań naturą.

Duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami i towarzyszymy rodzicom podczas wychowywania dzieci. Współpraca ta służy przede wszystkim dobru dziecka – im spójniej traktowane zarówno w domu jak i w przedszkolu, tym większa szansa na jego harmonijny rozwój.

Zapraszając rodziców i dzieci do naszego przedszkola oferujemy:
– zajęcia rytmiczne,
– bezpłatną terapię logopedyczną,
- bezpłatną opiekę psychologa,
- bezpłatną opiekę pedagoga specjalnego,
– naukę języka angielskiego w ramach podstawy programowej.
– religię,
– bezpłatne zajęcia sportowe dla grupy najstarszej,

We współpracy z Radą Rodziców dzieci odbywają się:
– koncerty muzyczne,
– przedstawienia teatralne,
- eksperymenty,
- warszaty z sensoceramiki.

W ramach dodatkowo płatnych zajęć, w których uczestniczy cała grupa oferujemy:
- taniec towarzyski,
- gimnastyka,
- język angielski.

powrót do góry