Drodzy Państwo,
dn. 1 marca 2024 r. o godzinie 12:00 rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja.
Adres strony internetowej https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
Wniosek wypełniacie Państwo za pośrednictwem strony internetowej, następnie drukujecie Państwo wniosek, podpisujecie i przekazujecie do jednostki pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi wybrane kryteria. Wniosek możecie Państwo złożyć na jeden z wymienionych poniżej sposobów:
- osobiście w przedszkolu - harmonogram przyjmowania wniosku znajduje się poniżej,
- poprzez wrzucenie do wrzutni ww. dokumentów, która znajduje się w sionku przedszkolnym. Przedszkole jest czynne w godzinach 6:00 do 17:00. Dokumenty należy spakować do koperty i kopertę podpisać,
- poprzez wysłanie przez ePUAP - adres skrzynki P51_Gdansk,
- poprzez podpisanie wniosku rekrutacyjnego w systemie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej za pomocą podpisu elektronicznego.

Jeśli zdecydujecie się Państwo dostarczyć osobiście wniosek, wówczas dyrektor będzie przyjmował wnioski wg poniższego harmonogramu:
- 4 marca 2024 r. w godzinach 8:30 do 9:30,
- 5 marca 2024 r. w godzinach 16:00 do 17:00,
- 8 marca 2024 r. w godzinach 9:00 do 10:00,
- 11 marca 2024 r. w godzinach 15:00 do 17:00,
- 13 marca 2024 r. w godzinach 8:30-10:00,
- 14 marca 2024 r. w godzinach 15:00 do 17:00,
- 15 marca 2024 r. w godzinach 14:00 do 16:00.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Drogi Rodzicu - zanim przystąpisz do rekrutacji do naszego przedszkola, zachęcamy do kontaktu z publiczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną w przypadku, gdy Twoje dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub ma trudności rozwojowe. Może tak sie okazać, że dyrektor przedszkola nie będzie w stanie zapewnić realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na brak specjalistów, pomieszczeń, sprzętu specjalistycznego lub ze względu na inne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka. Poradnia udzieli wsparcia w wyborze właściwego przedszkola bądź udzieli pomocy bezpośredniej. Mając na uwadze powyższe zapraszam również do zapoznania się z ofertą przedszkoli, które posiadają oddziały integracyjne bądź ofertą przedszkoli specjalnych funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska. Szczegóły dot. rekrutacji do przedszkoli z odziałami integracyjnymi lub przedszkoli specjalnych oraz wykaz przedszkoli specjalnych znajdują się w plikach poniżej /zał. zasady rekrutacji/.