Definicja przedszkola promującego zdrowie:

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci)
 • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu

Standardy przedszkola promującego zdrowie:

 1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci
 2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci
 3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych
 4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci

Jako przedszkole promujące zdrowie:

 • realizujemy projekt edukacyjny
 • zdrowo jemy
 • dbamy o kondycję fizyczną
 • uczymy się, jak dbać o zdrowie
 • spędzamy czas na świeżym powietrzu
 • poznajemy emocje i właściwe sposoby ich wyrażania
 • pamiętamy o higienie
 • szanujemy przyrodę