Projekty - Przedszkole nr 51

Ogrody przedszkolne

Projekt wpisuje się w Strategię Miasta - Gdańsk 2030 PLUS oraz zrównoważony rozwój. Założeniem projektu jest zwiększenie częstotliwości i ilości czasu spędzanego przez dzieci na świeżym powietrzu – w lesie bądź w parku. Im większa częstotliwość przebywania dzieci w środowisku naturalnym, tym większa możliwość zabawy i rozwoju oraz poznawania otoczenia przy użyciu wszystkich zmysłów. Dzięki temu dzieci uczą się porządku panującego w naturze, a przy tej okazji rozwijają różnorodne kompetencje i umiejętności, np. budowanie adekwatnej samooceny i pewności siebie. Rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dzieci dokonuje się zatem w środowisku naturalnym. Rolą wychowawcy jest asystowanie dzieciom i udzielanie im wsparcia w działaniu niż na kierowaniu ich poczynaniami, stosowaniu nakazów i zakazów. Do istotnych celów edukacyjnych zalicza się także dbanie o dobre samopoczucie dzieci oraz zwiększanie ich odporności na choroby.
Przyroda umożliwia dzieciom samodzielne podejmowanie działań, swobodną zabawę i dzięki temu zapewnia im zrównoważony rozwój. Co więcej, w naturalnym otoczeniu dzieci mają okazję do doświadczania, odkrywania i tworzenia przy wykorzystaniu bogactwa i różnorodności dostępnych materiałów.

Projekt zakłada następujące cele edukacyjne:
• Umożliwianie dzieciom ruchu oraz kształtowanie świadomości swojego ciała. Kluczowe znaczenie ruchu w rozwoju dziecka – dzieci poprzez ruch pozostają w kontakcie z otoczeniem, wyrażają swoje uczucia i myśli. Samodzielny wybór preferowanej formy ruchu i doświadczanie jego różnorodności, np. biegania po nierównej nawierzchni z naturalnie wkomponowanymi przeszkodami, tj. dziurami, gałęziami itp.
• Doświadczanie wszystkimi zmysłami. Doświadczanie różnorodności i budowanie obrazu świata przy pomocy wszystkich zmysłów. Nabywanie świadomości własnego ciała, także poprzez podejmowanie prac ręcznych w przyrodzie. Środowisko i żywe organizmy wykorzystywane jako zróżnicowany materiał badawczy, zmienny w zależności od pogody i pory roku. Stymulowanie zmysłów dzieci poprzez bogactwo i różnorodność darów natury: dźwięków i odgłosów (np. szelest liści, świergot ptaków, dźwięki ulewy czy wiatru szumiącego między drzewami), faktur (włochatych gąsienic, ostrych szyszek, kolczastych krzewów, miękkiego mchu, deszczu), zapachów (zapach ziół, lasu po deszczu, kwitnących poziomek), zmiennej temperatury powietrza (chłód poranka, wilgotność mgły).
• Zapoznanie z rytmem i życiem natury. Natura jako egzystencjonalna podstawa życia człowieka, stanowiąca równowagę dla życia w mieście. Natura rozumiana jako źródło powietrza, żywności, materiałów budowlanych, inspiracji. Las przedstawiany jako stały element życia dzieci i miejsce codziennego kontaktu z przyrodą – promowanie przyjaznego nastawienia do natury.
• Zrozumienie, że naśladowanie jest ważną formą nauki. Bazowanie na założeniu, że dzieci uczą się poprzez naśladowanie i wykonywanie powtarzających się czynności. Zapoznanie z przyrodą jako najbliższym otoczeniem dostarczającym wzorców do naśladowania. Ważna rola nauczycieli – zapewnienie swobody dzieciom, nieliczne interwencje w zabawę dzieci.
• Praca zgodnie z rytmem natury. Dostosowanie programu dziennego, planów miesięcznych i rocznych do naturalnego rytmu przyrody i procesów życiowych. Cykliczność i powtarzalność dnia, świąt, festiwali, rytuałów jako element dający dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz budujący wspólne doświadczenie.
• Umożliwianie dzieciom podejmowania decyzji – dopuszczanie dzieci do głosu. Traktowanie dzieci jako istot samodzielnych i odpowiedzialnych, które dorastając biorą świadomy udział w kształtowaniu swojego środowiska. Środowisko jako przestrzeń wspomagająca budowanie poczucia pewności siebie i umożliwiająca zaspokajanie własnych potrzeb.
• Poranne rozmowy w kręgu. Wymiana doświadczeń – dzielenie się indywidualnymi odczuciami. Stałe elementy spotkań: gry, zabawy, piosenki, bajki, opowiadania.
• Przestrzeganie zasady milczenia. Zasada pozostawania w ciszy jako ćwiczenie rozwijania koncentracji dzieci. Dążenie do wewnętrznego spokoju.
• Wzmocnienie własnych sił. Doświadczenia ruchowe, emocjonalne, psychiczne, duchowe i społeczne służące dobremu samopoczuciu. Codzienne przebywanie na świeżym powietrzu sprzyjające odporności dzieci.
• Rozwój umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Odnalezienie swojego miejsca w grupie oraz kształtowanie poczucia wspólnoty. Świadomość własnej autonomii oraz przynależności do grupy poprzez wykonywanie takich czynności, jak: kształtowanie umiejętności wzajemnego słuchania, dostrzegania własnych potrzeb, ale także potrzeb innych, umiejętności rozwiązywania konfliktów, współpracy, wyrażania i odczytywania emocji.
• Prawdziwa gra dzieci. Środowisko naturalne jako środowisko zabaw i gier. Wielowymiarowa aktywność dzieci w przyrodzie. Rozwijanie małej i dużej motoryki poprzez zabawę piaskiem, korą, mchem, szyszkami, kamieniami, gałęziami, kijkami, itp.
• Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym. Promowanie bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, w szczególności w trakcie wycieczek oaz czasu spędzanego poza przedszkolem.
• Nastawienie na wszechstronny rozwój. Korzystanie z różnorodnych materiałów do pracy i zabawy, tj. narzędzia, instrumenty – tworzenie własnych. W procesie uczenia się – przeprowadzanie eksperymentów, zadawanie pytań, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, projekty sezonowe. Rozwijanie wyobraźni i ciekawości świata poprzez zabawę i eksplorację otoczenia.
• Edukacja matematyczna. Edukacja matematyczna bazująca na codziennych doświadczeniach, np. dokonywanie rzeczywistych pomiarów, wykorzystywanie codziennych sytuacji do nabywania kompetencji matematycznych.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zaczytane przedszkole - czytające piątki

Celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt skierowany jest do Rodziców dzieci z gr. I i gr. II. Prosimy o wybranie dla siebie dogodnego terminu oraz wpisywanie się na listę wywieszoną przy grupach.

Akcja odbywa się będzie co piątek do 31.05. każdego roku szkolnego.

Zapraszamy do włączenia się w czytelnictwo dla dzieci i zachęcamy aby co piątek znalazła się jedna osoba (mama, tata, babcia, dziadek…), którzy przyjdą umilą czas dzieciom.

Godzina do ustalenia z nauczycielką grupy.
zaczytane-ple.jpg

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dziecko ekspert

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom i możliwościom proponujemy udział w projekcie dziecko lub rodzic jako ekspert. My nauczyciele przedszkolni zdajemy sobie sprawę, że nauczamy nowe pokolenie obywateli. Jesteśmy świadomi, że jednym z najważniejszych naszych zadań jest ochrona szczególnych potrzeb edukacyjnych najmłodszych dzieci. Wspieramy Wasze dzieci w rozwoju. Natomiast Państwo jako Rodzice jesteście odpowiedzialni za wychowanie dziecka i wskazujecie mu drogę.

Chcąc pobudzać dzieci do samodzielnego rozwoju oraz promując ich niezależność i odpowiedzialność prosimy o udział w akcji dziecko jako ekspert. Polega ona na tym, że w uzgodnieniu z nauczycielem grupy, który podpowie jaki temat będzie realizowany, przygotowujecie wspólnie z dzieckiem wiadomości z danej dziedziny (zbieracie informacje z książek, czasopism, przynosicie gadżety na zajęcia itd.). To ekspert będzie prowadził zajęcia dla wszystkich dzieci z grupy, przekazując im wiadomości jakie zgromadziło. Ekspert będzie udzielał odpowiedzi na zadawane pytania i służył pomocą innym dzieciom w danym temacie. Państwo jako rodzice macie za zadanie wspierać dziecko w przygotowaniach i możecie towarzyszyć dziecku podczas zajęć.

Projekt skierowany jest do rodziców i dzieci z gr. III i gr. IV. Szczegóły do ustalenia z nauczycielką danego oddziału.

ekspert.jpg

powrót do góry