Ile jest dzieci w grupie przedszkolnej?
W każdej grupie może być maksymalnie 25 dzieci.

Ile trwa adaptacja u dziecka?
U większości dzieci okres ten trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. O jego rzeczywistej długości decyduje wiele czynników, jak dojrzałość emocjonalna konkretnego dziecka, sposób, w jaki do tej pory funkcjonowało, jak również postawa rodziców w tym początkowym okresie.
Warunkiem pozytywnej adaptacji przedszkolnej przede wszystkim jest ugruntowanie się w dziecku przekonania, że rodzic nie odchodzi na zawsze, że wróci po niego, pomimo, iż akurat w tym momencie fizycznie nie jest przy nim obecny. Prędzej czy później, w wyniku codziennych doświadczeń, dziecko zauważy tę zależność, więc po prostu trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jak każde trudne doświadczenie przez które się przejdzie, także i to, zdobyte w trakcie adaptacji do przedszkola, ma dużą wartość – uodparnia emocjonalnie, wzmacnia w dziecku poczucie wiary w siebie i otwiera mu drogę do dalszego rozwoju.

Jak zorganizowana jest adaptacja dla nowych dzieci?
Adaptację organizujemy dla dzieci 3 letnich, czyli naszej najmłodszej grupy. Adaptacja trwa dwa dni, są to dwa pierwsze dni września. Dzielimy grupę dzieci na pół i zapraszamy na wspólne zabawy wraz z jednym opiekunem do dziecka. Pobyt taki trwa 1,5 godziny jednego dnia.
Kolejny etap adaptacji dziecka do przedszkola omawiany jest indywidualnie z rodzicem, ponieważ z doświadczenia wiemy, że każde dziecko może przechodzić adaptację inaczej. Mogą to być np. skrócone godziny pobytu dzieci w przedszkolu, może to być odebranie dziecka wcześniej np. po obiedzie i stopniowe wydłużanie pobytu - jeśli dziecko będzie gotowe, mogą to być inne rozwiązania. Tutaj prosimy o bezpośredni kontakt z nauczycielkami grupy.

Czy najmłodsza grupa wiekowa bierze udział w zajęciach dodatkowych?
Najmłodsza grupa wiekowa bierze udział we wszystkich zajęciach dodatkowych. Zajęcia dodatkowe są przygotowana stosownie do wieku każdej z grup.

Czy leżakowanie jest obowiązkowe?
Leżakowanie odbywa się w grupie 3 latków. Nie jest obowiązkowe, niemniej jednak jest zalecane. W momencie kiedy dziecko nie śpi, ma możliwość po prostu poobiedniego odpoczynku, wyciszenia.

Czy dziecko musi być "odpampersowane"?
Zachęcamy rodziców, aby dziecko przyprowadzać odpampersowane. Jeśli zdarzy się, że dziecko nie jest gotowe, wówczas nauczycielki we współpracy z rodzicami będą indywidualnie i na bieżąco wspierać dziecko i stopniowo odzwyczajać od pieluszki.

O której godzinie są posiłki?
W naszym przedszkolu śniadanie rozpoczyna się o godzinie 8.30. Drugie śniadanie o godzinie 10:00. Obiad o godzinie 11.45, podwieczorek od godziny 14.00 i o 16.00 przekąska dla dzieci, które zostają dłużej.

Czy dziecko musi potrafić samodzielnie spożywać posiłki?
Opanowana umiejętność samodzielnego spożywania posiłków przez dziecko jest mile widziane. W przypadku, gdy dziecko jest w fazie nabywania tej umiejętności - wówczas w uzgodnieniu z rodzicami i na życzenie rodziców – nauczyciel, czy też pracownik obsługi będzie gotowy pomóc spożyć dziecku posiłek.

Czy do przedszkola można przynosić własne posiłki i napoje?
Ze względu na wymogi sanitarno-epidemiologiczne nie ma możliwości wnoszenia na teren placówki własnych posiłków i napoi.

Co w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu? Czy zapłata za posiłki zostaje odliczona?
Opłata za posiłki naliczana jest z góry za każdy dzień. W przypadku nieobecności dziecka, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie jej za pomocą maila do p. intedent, tj. k.przyborek-charkin@p51.edu.gdansk.pl, wówczas opłata za nieobecne dni zostanie odliczona w następnym miesiącu.

Czy dziecko musi mieć własne przybory / materiały plastyczne?
Nasze przedszkole zapewnia dzieciom materiały plastyczne-techniczne. Rodzice nie ponoszą dodatkowych kosztów z tego tytułu.

Jaki strój będzie dla dziecka odpowiedni?
Warto, aby strój dziecka w przedszkolu był przede wszystkim wygodny. Ponadto zalecamy, aby nie zakładać dziecku ubrań utrudniających rozebranie się, np. paski, liczne guziki. Polecamy żeby wszystkie ubranka i rzeczy dziecka były podpisane (wystarczą inicjały). Bardzo ważne jest również obuwie w jakim przybywa w dziecko. Najlepiej żeby było ono pełne, na rzepy i z twardą podeszwą, która nie będzie się ślizgać. Nie polecamy obuwia sznurowanego.

Gdzie znajdują się łazienki dla dzieci?
Łazienki dla dzieci znajdują się w salach, dziecko nie wychodzi na zewnątrz, aby skorzystać z łazienki. Sanitariaty są dostosowane do wysokości dzieci.

Jak często dzieci wychodzą na świeże powietrze?
Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego oraz założenia naszego przedszkola przewidują codzienne wyjścia dzieci na świeże powietrze.
Niemniej jednak w trosce o bezpieczeństwo naszych podopiecznych nauczyciel zawsze dostosowuje wyjście i jego długość do panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych.

Ilu nauczycieli pracuje w grupie?
Grupę prowadzi dwoje nauczycieli, jednak nie są oni obecni w jednym czasie. Dodatkowo w najmłodszej grupie jest zatrudniona pomoc nauczyciela i pracownik obsługi, który dba o porządek oraz dostarcza posiłki.

Jak duże są sale dydaktyczne?
Sale są duże i dobrze nasłonecznione, powierzchnia każdej sali to 65 m2.
Dodatkowo posiadamy salę gimnastyczną, na której odbywają się zajęcia gimnastyczne, taniec, rytmika oraz uroczystości, warsztaty, koncerty lub teatrzyki.

Co w przypadku, gdy moje dziecko ma alergię?
Jeżeli dziecko ma alergię wówczas prosimy o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego. W przypadku alergii pokarmowej, oprócz zaświadczenia od lekarza, należy dostarczyć także zalecenia dietetyczne od dietetyka lub lekarza prowadzącego. Posiłki będą odpowiednio dostosowane.

W jaki sposób przedszkole przekazuje informacje rodzicom?
Kontaktujemy się z Państwem drogą mailową, istotne informacje wywieszamy również na tablicy przy salach.

Jak państwo reagują, gdy do przedszkola przychodzą chore dzieci lub dziecko rozchoruje się w przedszkolu?
Dzieci chore nie powinny być przyprowadzane do przedszkola. Gdy dziecko w czasie dnia dostanie gorączki lub coś je boli, zawiadamiamy rodziców i prosimy by jak najszybciej odebrali pociechę i udali się do lekarza. Często, gdy chore dziecko czeka na rodzica – kładziemy je na leżaczek i przykrywamy kocykiem.

Jak panie postępują w przypadku, gdy dziecko płacze?
Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie. Jeżeli tego potrzebuje przytulamy je, rozmawiamy, bierzemy na kolana. Staramy się tak zagospodarować mu czas, aby dobrze się bawiło. Dzieci z reguły nie płaczą cały dzień. Wiemy, że dla rodzica może być trudne rozstanie się z płaczącą „pociechą”. Jak przygotować dziecko do przedszkola – na ten temat otrzymacie Państwo informacje na zebraniu organizacyjnym, które zwykle odbywa się w drugiej połowie czerwca.

Czy przytulacie Państwo dzieci?
W naszym przedszkolu do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie i pytamy, czy chce być przytulone. Jeśli wyrazi taką wolę, wówczas przytulamy.

W jaki sposób będziemy informowani o tym, jak radzi sobie nasze dziecko?
W naszym przedszkolu odbywają się indywidualne konsultacje z rodzicem. Konsultacje mogą odbywać się z inicjatywy rodzica lub nauczyciela.
Poza tym jeden raz w miesiącu nauczyciele pełnią dyżur dla rodziców, można zgłosić taką potrzebę i umówić się na spotkanie.

Czy dzieci mogą przynosić do przedszkola swoje zabawki z domu?
Tak. W każdej grupie, we wrześniu nauczycielki razem z dziećmi ustalają reguły jakie będą obowiązywały przez cały rok przedszkolny, w tym również rodzaj zabawki jaką można przynieść oraz ustalają dzień tygodnia, w którym dzieci mogą przynieść zabawkę. Dzień przynoszenia zabawek niesie za sobą duże walory wychowawcze: dziecko uczy się dzielić tym co ma i cieszyć się z zabawki kolegi czy koleżanki. Przyniesienie zabawki zwłaszcza w młodszych grupach daje dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Jak postępuje przedszkole w przypadku gdy dziecko nie chodzi na religię?
Rodzice decydują, czy dziecko ma uczęszczać na zajęcia religii, które w tut. przedszkoli prowadzone są przez katechetkę. Na zebraniu organizacyjnym nauczycielki zbierają deklaracje. Dzieci, które nie będą chodziły na religię - pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego. Dzieci, które będą uczestniczyły w zajęciach religii udają się z katechetką do innej sali na zajęcia.

Czy przedszkole zatrudnia specjalistów?
Tak. W przedszkolu zatrudnieni są psycholog, pedagog specjalny oraz logopeda.

Czy zajęcia, które realizują specjaliści są płatne?
Nie. Zajęcia prowadzone przez specjalistów są bezpłatne dla dzieci oraz konsultacje z psychologiem są również bezpłatne dla rodziców.

Czy w przedszkolu obchodzone są urodziny dziecka?
Tak, ponieważ jest to bardzo ważna uroczystość dla dziecka. Staramy się stworzyć rodzinną atmosferę, w której dziecko będzie się czuło wyjątkowo. W każdej grupie pani wraz z dziećmi ustala,jak będzie wyglądał ten dzień np. dziecko może być wyróżnione koroną ,dzieci mogą śpiewać piosenki, składać życzenia, przygotować dla solenizanta prezent ( książeczkę z rysunkami -życzeniami, itp.). Każda takiego rodzaju uroczystość stwarza możliwość integracji i lepszego poznania się grupy. Solenizant może tego dnia przynieść cukierki (najlepiej miękkie) i poczęstować wszystkie dzieci. A . starszy przedszkolak, w towarzystwie kolegi odwiedza panie pracujące w przedszkolu, by usłyszeć od nas życzenia.

Czy przedszkole posiada własną kuchnię?
Tak. Posiłki są przygotowywane na bieżąco w naszej kuchni przez Panie kucharki zatrudnione w przedszkolu. Na wyposażeniu mamy również piec konwekcyjno – parowy.

Czy dzieci mają stały dostęp do wody pitnej?
Dzieci mają stały dostęp do wody. Mogą po sięgnąć w każdej chwili, gdy mają na nią ochotę.

Czy przedszkole posiada sprzęt multimedialny?
Na wyposażeniu przedszkola znajduje się mobilna tablica interaktywna, mobilny monitor interaktywny, laptopy, tablety, photony, ozoboty oraz magiczny dywan.

Czy w przedszkolu stosowany jest system kar i nagród?
Nie. Nie stosujemy kar i nagród. Wszystkie zaistniałe zdarzenia rozwiązujemy rozmową z dziećmi wzmacniając dzieci pozytywnie. W trudniejszych sytuacjach, za zgodą rodziców, prosimy o opiekę psychologa.

Jak przedszkole funkcjonuje w okresie wakacyjnym?
Przedszkole pełni dyżur wakacyjny przez 1 miesiąc wakacji. Drugi miesiąc jest to czas urlopów dla personelu oraz czas na czynności porządkowe i przygotowanie placówki na kolejny rok szkolny.

Czy w przedszkolu podawane są leki?
Nie podajemy dzieciom leków.

JEŚLI MACIE PAŃSTWO PYTANIA, NA KTÓRE NIE ZNALEŹLIŚCIE ODPOWIEDZI POWYŻEJ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z DYREKTOREM PRZEDSZKOLA POD NUMEREM TEL. 510 954 727.