PRZEDSZKOLE nr 51 "JACEK I AGATKA" jest umiejscowione w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 102 tj. dzielnica Przymorze Wielkie. Sąsiadujemy z Klubem Osiedlowym „Piastuś” oraz Parkiem Jordanowskim. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W każdej grupie jest po 25 dzieci. Naszym celem jest tworzenie miejsca, w którym największą wartością jest dziecko. Najważniejsze jest dobre samopoczucie, uśmiech i harmonijny rozwój. Dziecko z natury chce się rozwijać, a my je w tym wspieramy tworząc ku temu warunki. Wspieramy dziecko w jego indywidualnym rozwoju, zaspakajając jego indywidualne potrzeby, które jesteśmy w stanie zapewnić. Wszystkie dzieci obdarowujemy jednakowym szacunkiem.

Wyróżniamy się realizacją podstawy programowej i zadań statutowych wykorzystując innowacyjną metodę planu daltońskiego. Zapewniamy atmosferę spokoju i akceptacji tak, aby każde dziecko mogło poznawać swoje prawa i reguły życia w grupie. Plan daltoński umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości dziecka. Opiera się na czterech głównych filarach: odpowiedzialności, samodzielności, współpracy i refleksji (więcej na ten temat możecie Państwo przeczytać w zakładce PLAN DALTOŃSKI). Od lutego 2021 r. prowadzone są zajęcia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych. Zajęcia są prowadzone w małych grupach 10 osobowych, dla dzieci od 4 r.ż. Dzieci podczas zajęć uczą się jak radzić sobie z emocjami, uczą się rozwiązywać konflikty, ćwiczą za pomocą modelowania wybrane umiejętności społeczne.
Nauczycielki w swojej codziennej pracy z dziećmi wykorzystują szereg metod aktywizujących i narzędzi.

Zasoby ludzkie. Kadra Pedagogiczna zróżnicowana wiekowo, posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, na bieżąco doskonali swoje kompetencje. Nauczyciele z ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością wraz z dziećmi  (kształtują) kreują przedszkolną rzeczywistość. Traktują dzieci w sposób podmiotowy, starając się zauważać ich indywidualne potrzeby. Dostrzegają i podkreślają wyjątkową rolę dziecka w życiu społecznym. Proponujemy naszym małym podopiecznym naukę poprzez zabawę, kontakt z rówieśnikami blisko natury oraz przestrzeń na odpoczynek i swobodną zabawę każdego dnia. Uwrażliwiają dzieci na piękno przyrody, tworząc przy tym warunki do eksperymentów, obserwacji przyrodniczych i pogłębiania zainteresowań naturą. Wierzymy że bezpośrednie poznawanie przyrody  jest najlepszym podejściem rozwojowo-edukacyjnym.
W każdym oddziele zatrudnione są po 2 nauczycielki oraz pracownik obsługi, ponadto w oddziale dzieci 3.letnich dodatkowo zatrudniona jest pomoc nauczyciela.

Budynek przedszkola wewnątrz po gruntownym remoncie, wyposażony w 4 przestronne sale dydaktyczne, salę do zajęć ruchowych, salę do zajęć logopedycznych. Wszystkie sale dydaktyczne są z łazienkami oraz zorganizowane w sposób zapewniający dzieciom maksymalną dostępność.

Plac zabaw po remoncie. W grudniu 2020 r. wymienione zostały urządzenia zabawowe, wylano nową ścieżkę dla jednośladów zamontowano, szklarnię do uprawy roślin oraz altankę tzw. „zieloną salę” , w której odbywają się zajęcia dydaktyczne na świeżym powietrzu. Na placu znajduje się również mini boisko z dwoma bramkami do gry w piłkę oraz kuchnia błotna. Posiadamy także drewniany taras.

W ramach realizacji podstawy programowej dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego, gimnastycznych, rytmicznych, kulinarnych, plastycznych, badawczych, kodowania i programowania z wykorzystaniem robotów, ozobotów, mat do kodowania, magicznego dywanu, monitora interaktywnego i tablicy multimedialnej. Jesteśmy autorkami projektu ogólnomiejskiego „ogrody przedszkolne”, który zakłada uczenie się przez doświadczanie z wykorzystaniem zasobów natury: patyki, kamienie, liście, rośliny itd.

Duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami i współdziałamy w procesie opieki, wychowania i nauczania dzieci. Współpraca ta służy przede wszystkim dobru dziecka – im spójniej traktowane zarówno w domu jak i w przedszkolu, tym większa szansa na jego harmonijny rozwój.

Posiłki przygotowujemy samodzielnie, posiadamy nowoczesną, w pełni wyposażoną kuchnię. Jesteśmy certyfikowanym przedszkolem w programie „Gdańsk jeMY zdrowo”. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 10 zł. Przez cały dzień dzieci mają zapewniony dostęp do wody, na wyposażeniu przedszkola jest również poidełko, które znajduje się w szatni.

Dodatkowym atutem jest to, że przedszkole jest monitorowane, dodatkowo wyposażone w wideodomofon.

Jesteśmy przedszkolem ogólnodostępnym, nie posiadamy oddziałów integracyjnych. Nie posiadamy pomieszczeń do realizacji zajęć rehabilitacyjnych, nie zatrudniamy terapeutów, rehabilitantów, psychologa oraz pedagoga. Zapewniamy dzieciom wsparcie w terapii logopedycznej. Zajęcia w ramach realizacji zaleceń wynikających z opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka realizowane są przez specjalistów z Przedszkola Specjalnego nr 72 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 14.