ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE W PRZEDSZKOLU NR 51 W GDAŃSKU
ORGANAMI PRZEDSZKOLA NR 51 W GDAŃSKU SĄ:
 
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr  Magdalena Brzózka /menager/
WICEDYREKTOR DS PEDAGOGICZNYCH
mgr Bożena Spyra
RADA PEDAGOGICZNA
RADA RODZICÓW
pliki do pobrania