Drodzy Rodzice,

w dniu dzisiejszym, tj. 30 marca 2022 r. o godzinie 15:00 Komisja Rekrutacyjna ogłosi listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do tut. przedszkola. Lista zostanie opublikowana również poniżej w plikach.

Kolejnym etapem rekrutacyjnym, po ogłoszeniu listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych jest podpisanie oświadczenia woli. Oświadczenie woli stanowi druk deklaracji dotyczący czasu pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023. Druk ten zostanie Państwu wysłany mailem lub też znajdziecie go Państwo poniżej w plikach.

Deklarację wypełniacie Państwo, podpisujecie oraz skanujecie i odsyłacie mailem na adres m.brzozka@p51.edu.gdansk.pl lub dostarczacie do wrzutni (w zamkniętej kopercie). Termin na dostarczenie dokumentów tj. 31.03.2022 r. godz. 8:00 do 7.04.2022 r. godz. 16:00.

Dyrektor przedszkola sprawdzi dokument, podpisze i odeśle Państwu skanem.

Istnieje również możliwość osobistego spotkania z dyrektorem w celu podpisania deklaracji, wówczas zwracam się z prośbą o umówienie spotkania telefonicznie 510 954 727.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie REKRUTACJA

Drogi Rodzicu - zanim przystąpisz do rekrutacji do naszego przedszkola, zachęcamy do kontaktu z publiczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną w przypadku, gdy Twoje dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub ma trudności rozwojowe. Może tak sie okazać, że dyrektor przedszkola nie będzie w stanie zapewnić realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na brak specjalistów, pomieszczeń, sprzętu specjalistycznego lub ze względu na inne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka. Poradnia udzieli wsparcia w wyborze właściwego przedszkola bądź udzieli pomocy bezpośredniej. Mając na uwadze powyższe zapraszam również do zapoznania się z ofertą przedszkoli, które posiadają oddziały integracyjne bądź ofertą przedszkoli specjalnych funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska. Szczegóły dot. rekrutacji do przedszkoli z odziałami integracyjnymi lub przedszkoli specjalnych oraz wykaz przedszkoli specjalnych znajdują się w plikach poniżej /zał. zasady rekrutacji/.