Z wielką radością informujemy, że od połowy roku 2018 roku realizujemy założenia pedagogiki alternatywnej jaką jest plan daltoński.

22 czerwca 2023 r. po przeprowadzonym audycie, w ramach procesu recertyfikacji certyfikat został nam przedłużony na okres trzech kolejnych lat - do 21 czerwca 2026 r.

Plan daltoński jest podejściem edukacyjnym, które skupia się na rozwijaniu samodzielności, inicjatywy i umiejętności społecznych u dzieci. W kontekście przedszkola, plan daltoński może przynieść wiele korzyści. Oto kilka z nich:
1. Indywidualizacja: Plan daltoński zakłada dostosowanie nauczania do indywidualnych potrzeb i zainteresowań każdego dziecka. Dzieci mają większą swobodę wyboru działań i projektów, które chcą podjąć, co sprzyja ich rozwojowi i motywacji.
2. Samodzielność: Daltońska metoda kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności samodzielności. Dzieci mają możliwość podejmowania decyzji, samodzielnego planowania i organizowania swojej nauki, co sprzyja budowaniu pewności siebie i odpowiedzialności.
3. Praca w grupach: Plan daltoński zachęca do współpracy i budowania umiejętności społecznych poprzez pracę w grupach. Dzieci uczą się komunikacji, współdziałania, rozwiązywania problemów i szanowania innych.
4. Rozwój umiejętności poznawczych: Daltońska metoda stawia również duży nacisk na rozwój umiejętności poznawczych, takich jak myślenie krytyczne, obserwacja, planowanie, eksperymentowanie i refleksja. Dzieci mają możliwość eksploracji, odkrywania i zgłębiania różnych tematów i dziedzin.
5. Radość z nauki: Poprzez swobodę wyboru, samodzielność i aktywną naukę, dzieci często doświadczają większej radości z nauki. Proces uczenia się staje się bardziej angażujący i satysfakcjonujący, co sprzyja ich rozwijającym się pasjom i ciekawości.
Plan daltoński w przedszkolu może stworzyć inspirujące i przyjazne środowisko, w którym dzieci są aktywnymi uczestnikami swojej edukacji. Daje im możliwość odkrywania, twórczego myślenia i rozwijania ważnych umiejętności, które przydadzą się im przez całe życie.

certyfikat